165

اینجا هم مثل من بی تماشاگر شده...
بر می گردم روزی که یاد بگیرم فقط و فقط منم که مهمم.

/ 3 نظر / 6 بازدید
نگار

چرا رنگی رنگی این روزا سیاه سفید شدی بیا دیگه حس خوبی بهم میدی نرو تو روخدا...[ناراحت]

☕ℕazi

حالا که من برگشتم ؟؟[ناراحت]

چی میگه این؟ دو روز نبودما [ابرو] فقط نیای من میدونم و تو[منتظر]