211

باز دارم میرم سراغ کار و درس، دنبال شلوغ کردن روزام...

+دندون درد روانمو پاک کرده دو روزه. 
+احساس تنهایی می کنم. 

/ 4 نظر / 8 بازدید

اوهوم.به همونا بچسبی،بهتر از اینه که به این دنیای شلوغ و بی سروته بچسبی...

هیلا

تو این وقت عزیز از خدای مهربونم برای پیچک عزیزم بهترین ها رو میخوام. الهی که همیشه بخندی پیچ پیچکم

بابک

تو،همان جُرعۀ آبی که نشد وقتِ سحر؛ بزنم لب به تو و زود اذان را گفتند...!!!