182


سپندارمذگان، گرم و عاشقانه

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
بابک

عشقم...در تقویم باستانی؛نام ماهها فرق میکنه،سپند یا اسپند؛آخرین ماهه و سال کبیسه ایی وجود نداره؛تمامیه ماهها،مثل همدیگر و 30 روزه اندو سپندارمزگان؛پنجمه ماهه سپند ؛یعنی :سیصدو سی و پنجمین روز از سال باستانی و بدلیله تفاوتش با سال هجریه شمسی که 6ماهه 31 روزه داره؛29 بهمن ماهه تقویمه هجریه شمسی،مصادف با پنجمه ماهه سپند یا اسپند تقویمه باستانی؛روز سپندارمزگان (روز عشق و عشق ورزی)نامگذاری شده... :* ولی مهم نیست.چون هر روز من با تو؛سپندارمزگانی مجدده عشق... :*

مهرک

سپندارمذگانت مبارک خانومی[ماچ] ممنون از راهنماییت و دل مهربون و نازت حالا میرم میگردم دنبال نمایندگی کیتی[نیشخند]